Informacje na temat zgodności JellyCRM z RODO

25 maj 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „GIODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy kilka formalnych informacji, które pomogą Ci zrozumieć w jaki sposób w jellycrm.com traktujemy Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest firma MKDATA Mariusz Rutkowski, ul. prof. Stefana Hausbrandta 36/63, 80-126 Gdańsk, NIP 566-193-24-53

Skąd posiadamy Twoje dane?

Dostaliśmy je od Ciebie poprzez formularz rejestracyjny konta klienta usług na stronie usługodawcy jellycrm.com, a także później podczas samodzielnej rejestracji dowolnej usługi świadczonej przez jellycrm.com lub też w związku z aktualizacją danych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz komu je udostępniamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą podczas rejestracji konta, w szczególności:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu jellycrm.com, w tym dokonywania płatności w systemie online oraz zapewnienia obsługi Twojego konta Klienta,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie usługodawcy),
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy jellycrm.com, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności w serwisie usługodawcy jellycrm.com,
 • prowadzenie badań i analiz usługodawcy jellycrm.com, między innymi pod kątem funkcjonalności tego serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających stronę usługodawcy,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez usługodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz poprzez wyrażenie zgody korzystając z przeglądarki internetowej na stronie usługodawcy jellycrm.com:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Dlaczego muszę podać swoje dane?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych określonych w regulaminie świadczenia usług, aby móc zawrzeć i wykonać usługę którą to samodzielnie i dobrowolnie zamawiasz za pośrednictwem strony internetowej usługodawcy jellycrm.com.

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać wybranych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z jellycrm.com.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z jellycrm.com umowy o świadczenie usług oferowanych przez jellycrm.com, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z jellycrm.com umowy o świadczenie usług oferowanych przez jellycrm.com. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, będącymi naszymi Podwykonawcami, z którymi zawarliśmy odrębne umowy w zakresie zapewniania usług płatniczych oraz rejestracji domen internetowych. Oprócz tego, Twoje dane przekazujemy upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy, w szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi również zawarliśmy stosowne umowy.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom prawa walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców usługodawcy jellycrm.com posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Jakie masz prawa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Ci możliwość:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania przetwarzanych przez nas danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • usunięcia przetwarzania danych, tzn. „bycia zapomnianym”,
 • przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO),
 • wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.

W przypadku chęci „bycia zapomnianym” (usunięcie konta klienta) należy skontaktować się z usługodawcą.

Jednocześnie przypominamy, iż firma MKDATA Mariusz Rutkowski, której zaufałaś (zaufałeś) jako swojemu partnerowi w biznesie, nie wysyła do swoich Klientów zbędnego agresywnego spamu, reklam, czy marketingu. W takiej sytuacji możesz być pewni, iż firma MKDATA Mariusz Rutkowski nie udostępnia w tym celu Twoich danych zewnętrznym firmom, w tym przede wszystkim firmom marketingowym.

Pobierz tą klauzulę informacyjną w formacie PDF (klauzula-informacyjna-przy-pobieraniu-danych-20180525.pdf)

powrót…

Oni i 2000+ innych już korzystają

Wybrali wygodny system CRM online dla swojej firmy

Oni przyspieszyli swoją pracę korzystając z programu CRM online.
W ten sposób sposób uczynili swoją pracę bardziej wydajną oraz wybrali system CRM,
który daje im nieograniczone możliwości i dostęp do danych z dowolnego urządzenia - komputera
lub urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu.

Zacznij od razu - darmowe konto JellyCRM!

JellyCRM